Search

משולש של תקשורת

אז מה תפקידי במגרש האימונים? אני - המתרגמת אני מפרשת לתלמידים את השפה הלא מילולית של החיות, מה הם חושבים, מה הם אומרים לנו ומה הם מבינים...

בלוגים נוספים
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
לוגו מיקלינה