top of page

מה ההבדל בין סימפטיה, אמפתיה וחמלה?


ומה מתעורר בנו כשאנו חפצים בקרבת בעלי החיים כדי לבטא אהבה?

אמפתיה מאפשרת לנו להרגיש עם האחר,

אמפתיה עוזרת לנו לזהות את הרגש המתחולל באחר מתוך זיהוי הרגש בעצמנו,

מאפשרת לנו להבין את נקודת השקפתו של האחר ובכך מעודדת קרבה,

אנחנו שמחים איתו, עצובים איתו, מבינים לליבו והאחר כבר לא לבדו.

סימפטיה מעוררת ריחוק מהאחר,

כאשר אנו מזהים את הרגש, אך אנו מנסים לעודדו את האחר בהבעת דאגה

ואפילו מציגים לאחר את השקפת החיים החיובית של הסתכלות על הכוס המלאה, סימפטיה לא מעוררת רגשות שמבוססים על חוויות משותפות, לכן לרוב נשתקף כמתנשאים על האחר כאשר ניתן עצות ובכך לא ניצור קרבה וחיבור.

חמלה נובעת מתוך אמפתיה לאחר, מתוך היכולת להרגיש ולהתחבר,

חמלה מתבטאת במעשים אשר מסייעים לאחר במצוקתו

כביטוי של רוחב לב וזוּלָתָנוּת* נטיית האדם

להתנהגות המסבה טוב לאחר ללא ציפיה לתמורה.

האם אנו מרגישים אמפתיה לכל בעלי החיים?

מי זוכה לחמלתנו?

עבור מי נפעל כאשר הוא במצוקה? האם נדע לזהות אותה?

ואיך נוכל ללמד ולעודד אחרים לחמול ולפעול למען האחר ולמען כל בעלי החיים.

מתוך הקורס - "איך להתקרב לחיות שאני אוהב"

*(אַלְטְרוּאִיזְם-נטייה, רצון או תכונה של עזרה לזולת)

Comments


Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page