top of page

לחבר בין עולמות

אתמול ילד נבון במיוחד בן שמונה

בילה איתי לראשונה יחד עם משפחתו

ואחרי פחות מחצי שעה לתוך המפגש

הבין את המהות שלי וסיכם אותי באימרה

"אני מבין מה את עושה,

את מחברת בין עולם האנשים ולבין עולם הבעלי חיים"


כל שיערה בגופי הצתמררה,

כשהביט בי והבנתי שהוא באמת רואה אותי

ושהבין את מה שנעשה במפגשים

וכמה העולמות שלנו ושל הבעלי חיים דומים.


כבר אמרתי שאני אוהבת את ה"עבודה" שלי?Comments


Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page